Professionele beleggers

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

Particuliere beleggers wordt afgeraden gebruik te maken van of zich te baseren op de hier verstrekte informatie.

Wij raden u aan onze 'Algemene voorwaarden' te lezen voor u onze website bezoekt.

Selecteer een optie aan de rechterkant om te bevestigen dat u een professionele belegger bent en wenst door te gaan.

Aandelen van Europese banken: wel of niet kopen?

31/01/2020

De kwestie over de Europese banken verdeelt aandeelhouders: of ze laten de sector links liggen omdat ze van mening zijn dat die geen toekomst meer heeft, of ze noemen de zwakke waarderingen als reden om bepaalde beleggingen aan te houden.

De vooruitzichten voor de inkomensgroei van de Europese banken bieden inderdaad geen reden tot enthousiasme. Ten eerste zal de zwakke groei van de Europese economie niet zorgen voor heel veel meer kredietverstrekking, ook al heeft Christine Lagarde daar herhaaldelijk om verzocht om de economie een gecoördineerde budgettaire impuls te geven. Ten tweede staat de hevige concurrentie tussen de bedrijven een sterke groei van het omzetvolume en aanzienlijke tariefsverhogingen in de weg. Dit pleit voor een consolidatie op nationaal en vervolgens op Europees niveau zodra dit wettelijk mogelijk wordt. Ten derde maakt de lage rente het onmogelijk de rentemarges te verhogen, iets wat nog wel een tijd zal duren omdat de lage rente als economische stimuleringsmaatregel wordt gebruikt. Tot slot drukken de steeds strengere wettelijke voorschriften over het eigen vermogen de winstgevendheid van de banken.

In afwachting van de ontwikkelingen rond deze punten, zien de banken zich gedwongen te werken in een omgeving waarin de inkomsten minimaal toenemen. Dat laat ze dus alleen nog de mogelijkheid om te snijden in de kosten. Volgens de consensus zullen de grote Europese banken hun inkomsten in het volgende boekjaar zien toenemen met 0,81%, terwijl hun kosten met 1,42% zullen dalen.

Een sector waarvan het korte-termijnproject voornamelijk bestaat uit kostenbesparingen, is natuurlijk niet aantrekkelijk. De zwakte van de waarderingen en de winstgevendheid (de gemiddelde koers/boekwaarde en het rendement op materieel vermogen bedragen respectievelijk 0,79 en 9,29% voor het lopende boekjaar) getuigen daarvan. Maar het lijkt ons dat deze impopulariteit niet helemaal terecht is gezien de mogelijke verbetering van de economische context. Waarschijnlijk wordt de Europese economie gestimuleerd, en zal de internationale handel opleven nu China en de Verenigde Staten een begin van een akkoord hebben bereikt. Daar kunnen we nog aan toevoegen dat de plannen voor kostenbesparing waarmee inmiddels een begin is gemaakt, de komende jaren hun vruchten zullen afwerpen. Ook het gebaar dat de ECB onlangs maakte met het vergoedingspercentage voor bankreserves is een positief teken. Er zijn fusies tussen banken mogelijk, zoals de directeur van Société Générale onlangs opperde. En voor wat betreft de regeldruk om het eigen vermogen te verhogen, is het onwaarschijnlijk dat deze zal toenemen na de invoering van de Basel III-regels. Bovendien hebben de banken zich al terdege voorbereid op de extra eisen die eraan komen. De bankensector zou de komende maanden dus weer wat kleur op de wangen moeten krijgen, en mag dan ook niet worden afgeschreven.

Bron van de cijfers: Bloomberg BI Large Cap European Banks Top Competitive Peers, 8 januari 2020

Artikel geschreven door Florent Delorme, Marcro analyst bij M&G Investments. 10 januari 2020.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De netto-inventariswaarde van de fondsen kan zowel stijgen als dalen. Daardoor kan de waarde van uw belegging zowel stijgen als dalen en is het mogelijk dat u uw basisinleg niet volledig terugkrijgt. De in dit document geuite meningen vormen geen aanbevelingen, adviezen of prognoses.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg.Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.