Privacy en Cookies

Privacybeleid

“Wij”, “we”, “ons” of “onze” betekent M&G Investment group (“M&G”) een lijst van entiteiten die deel uitmaken van deze groep is HIER beschikbaar of op aanvraag door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Dit privacybeleid verklaart hoe M&G de persoonlijke data gebruikt die we via deze website verzamelen. Het privacybeleid is in oktober 2019 voor het laatst geactualiseeerd en we zullen het regelmatig wijzigen door deze pagina bij te werken.

Als u vragen over dit beleid heeft, kunt u per e-mail contact opnemen met het Data Protection Office.

M&G Data Protection Office

Adres: 10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG

E-mail: Privacy@mandg.co.uk

Andere sites met koppelingen naar of van deze website hebben hun eigen privacybeleid en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacywerkwijzen van andere organisaties.

Welke persoonsgegevens we van u verzamelen

Via deze website verzamelen wij de volgende persoonlijke data over u:

 • Uw naam en contactgegevens:
  - e-mailadres;
  - postadres;
  - mobiele en vaste telefoonnummers.

Op de sites van adviseurs:

 • Uw functie en zakelijke contactgegevens (e-mailadres, postadres en telefoon);
 • De liefdadigheidsinstelling, particuliere belegger, bedrijfsentiteit of andere persoon of instelling die u voor beleggingsdoeleinden vertegenwoordigt en/of aan wie u financiële adviesdiensten verleent;

Voor alle geregistreerde gebruikers van de site:

 • Inloginformatie en pincodes en/of wachtwoorden indien nodig om geregistreerde gebruikersaccounts in te stellen en te beheren;
 • Betaalpasgegevens, indien nodig om online aankopen te kunnen doen;
 • Direct-marketingvoorkeuren;
 • Alle persoonlijke data over u die zich in vrije tekstvakken bevindt, ook informatie met betrekking tot vragen of opmerkingen die via deze website bij ons zijn ingediend;
 • Het IP-adres van de computer of het apparaat dat u gebruikt om toegang tot onze website te krijgen (dit is een getal dat de computer of een ander apparaat herkent die/dat gebruikt wordt om toegang tot internet te verkrijgen. Een webserver verzamelt automatisch IP-adressen en gebruikt deze om een website te beheren).

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke data voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op uw vragen of opmerkingen die via deze website zijn ingediend;
 • Om uw online aankopen en alle andere mogelijk noodzakelijke administratieve handelingen mogelijk te maken;
 • Om u te informeren over beleggingsproducten en -diensten;
 • Om ons bedrijf te beheren en te administreren, evenals voor klantenbeheer en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen; 
 • Om ons risico te beheren en ervoor te zorgen dat ons intern beleid en onze procedures worden nageleefd;
 • Om fraude en andere financiële te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 • Om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen en/of ons ertegen te verweren, om ons bedrijf te beschermen tegen fraude, diefstal, andere financiële of zakelijke misdrijven en/of andere criminele activiteiten; 
 • Om de communicatie naar en van ons te controleren en te beheren met behulp van onze communicatiesystemen;
 • Om de integriteit en veiligheid van onze systemen te beschermen; 
 • Indien noodzakelijk als onderdeel van een herstructurering met betrekking tot: 
  - M&G plc Group en zijn bedrijf of activa;
  - Als onderdeel van een verkoop van M&G of, waar relevant, een ander bedrijf in de M&G Investments-groep, of zijn/haar activa.

Direct marketing en het beheren van uw voorkeuren

Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonlijke informatie voor direct-marketingdoeleinden, waaronder het u toesturen van marketingcommunicatie over beleggingsproducten en verwante diensten van de M&G Investments-groep. Direct marketing omvat communicatie per post, e-mail, evenals telefoongesprekken. U kunt uw direct-marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen door de aanwijzingen in de marketingcommunicatie zelf te volgen, via uw online account of door contact op te nemen met het Data Protection Office.

Delen van uw persoonsgegevens

We delen uw persoonlijke informatie met:

 • Andere bedrijven binnen de M&G en Prudential-groepen, teneinde onze relatie met u te beheren; 
 • Onze dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van deze diensten; 
 • Onze juridische, fiscale en andere professionele adviseurs en auditors; 
 • Fiscale instanties, overheidsinstanties en/of regelgevende instanties;
 • Aanklagende autoriteiten en rechtbanken, en/of andere relevante derden in verband met gerechtelijke procedures of vorderingen;
 • Fraudepreventie- en/of wetshandhavingsinstanties; en
 • Derden, daar waar wij dit wettelijk verplicht zijn.

De hierboven beschreven ontvangers kunnen gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk Europese Economische Ruimte (EER) of in landen buiten de EER.

Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten het VK en de EER regelmatig worden overgedragen aan leden van of bedrijven binnen de M&G plc Group, vertrouwde dienstverleners en andere derden. Deze andere landen hebben andere, en soms lagere, normen voor gegevensbescherming dan de landen in de EER.

We eisen van derden dat ze uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig bewaren. We zullen erop toezien dat uw persoonsgegevens te allen tijde op de juiste wijze worden beschermd door ervoor te zorgen dat de passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Maar waar we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken, hebben we mogelijk niet altijd zeggenschap over de voorwaarden waaronder we uw persoonsgegevens moeten delen. We zullen ervoor zorgen dat elke openbaarmaking wettig is.

Bewaring van uw persoonlijke data

We bewaren uw persoonlijke data zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Onze algemene bewaarperiode is 7 jaar vanaf de datum waarop onze relatie met u of de klant waarmee u verbonden bent, eindigt. We bewaren persoonsgegevens zolang dit vereist is om onze contractuele verplichtingen na te komen, of langer om te kunnen voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

We kunnen uw persoonlijke data langer bewaren wanneer dit noodzakelijk is voor statistische en historische onderzoeksdoeleinden. Wanneer we dit doen, zorgen we er echter voor dat alle persoonlijke data wordt verwijderd wanneer dit technisch mogelijk is. We beveiligen en beschermen alle persoonlijke data die we bewaren.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Om ons te helpen eerlijke, efficiënte en accurate beslissingen te nemen, kunnen we geautomatiseerde processen gebruiken. We gebruiken profilering ook om ons aanbod van diensten en aanverwante communicatie te kunnen personaliseren. Geautomatiseerde processen of profilering kunnen/kan worden gebruikt om:

 • Accounts te openen - controles om er zeker van te zijn dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet, zoals het verifiëren van ingezetenschap, nationaliteit en/of financiële details;
 • Diensten op maat aanbieden - wij kunnen u in groepen plaatsen met vergelijkbare klanten. Dit worden klantsegmenten genoemd. We kunnen dit doen voor onderzoek en om informatie over onze klanten in te winnen om beslissingen te nemen en diensten op maat aan te bieden op basis van de verzamelde informatie;
 • Ons te helpen fraude en andere financiële misdrijven op te sporen en te voorkomen - het helpen opsporen van mogelijk frauduleuze of witwasactiviteiten of een account registreren die op een ongewone manier wordt gebruikt.

Zie ook “Bezwaar tegen verwerken (Recht om bezwaar te maken)” met betrekking tot uw rechten om bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw rechten van betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen

U hebt ook bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke data die wij over u bezitten; deze worden hieronder uiteengezet, maar ze kunnen onderhevig zijn aan verschillende uitzonderingen en beperkingen. U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen. Mogelijk moeten we uw identiteit valideren om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

U heeft het recht om:

Toegang te vragen tot de persoonlijke data die we over u bezitten (Verzoek om toegang tot gegevens) U kunt toegang vragen tot een kopie van de persoonlijke data die we van u bezitten.
Wij kunnen weigeren persoonlijke data te verstrekken wanneer dit de persoonsgegevens van anderen openbaar kan maken of anderszins een negatieve invloed zou hebben op de rechten van anderen.
Bezwaar te maken tegen de verwerking (Recht om bezwaar te maken) U kunt bij ons bezwaar maken tegen het uitvoeren van geautomatiseerde processen of het volledig automatiseren van de besluitvorming met gebruikmaking van uw persoonsgegevens, behalve waar deze worden gebruikt voor het opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude en andere financiële misdrijven.
U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dit omvat alle profilering die we uitvoeren als onderdeel van onze direct-marketingactiviteiten. Zodra we uw bezwaar ontvangen en verwerkt hebben, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruiken.
Een kopie van uw persoonlijke data aan te vragen (Overdraagbaarheid van gegevens) Wanneer u ons de persoonlijke gegevens rechtstreeks of via het contract dat u met ons hebt afgesloten, hebt verstrekt en deze elektronisch zijn verwerkt, kunt u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat opvragen.
Te verzoeken om uw persoonlijke data te laten verwijderen (Recht op vergetelheid) U kunt ons vragen de persoonlijke data die wij over u hebben te verwijderen wanneer deze niet langer nodig is voor een legitieme zakelijke behoefte, voor wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.
Uw persoonlijke data te wijzigen of rectificeren (Recht op rectificatie) Als u van mening bent dat de persoonlijke data die wij over u bezitten niet accuraat, onjuist of onvolledig is, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we deze kunnen wijzigen.
De verwerking van uw persoonlijke data te beperken (Recht op beperking) U kunt ons vragen om onze verwerking van uw persoonlijke data te beperken, terwijl wij uw klachten over de manier waarop uw persoonlijke data wordt gebruikt, oplossen, deze nodig hebben voor een juridische claim, van mening zijn dat de persoonlijke data niet accuraat is, we de persoonlijke data niet langer nodig hebben, u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke data of als u denkt dat onze verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat wij uw persoonlijke data verwijderen.
Uw toestemming in te trekken (Recht op intrekking) U kunt de toestemming die u heeft verleend om uw persoonlijke data voor direct marketing te gebruiken te allen tijde intrekken.
Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere activiteiten die we op basis van de eerdere toestemming hebben ondernomen.

Een klacht over gegevensbescherming indienen

Als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonsgegevens of de manier waarop wij uw verzoeken met betrekking tot uw rechten afhandelen, dan kunt u via bovenstaande contactgegevens rechtstreeks een klacht bij ons indienen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht afhandelen, dan heeft u het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij het Britse Information Commissioner’s Office via de informatie op hun website: www.ico.org.uk.

Raadpleeg voor andere contacten met de EU-gegevensbeschermingsautoriteit de informatie op de volgende website: National Data Protection Authorities.

Cookiebeleid

Cookies en verkrijgen van toestemming

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of een ander apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om u efficiënt door websites te helpen navigeren en bepaalde functies te laten uitvoeren.

Bij uw eerste bezoek aan onze startpagina verscheen er een banner om duidelijk te maken dat deze website cookies gebruikte en die u naar dit Cookiebeleid verwees. De banner verklaarde dat u door verder te gaan op deze website akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Dit betekent dat u door deze website te gebruiken, geacht wordt toestemming te geven voor ons gebruik van cookies op de hieronder beschreven manier.

Uw cookievoorkeuren wijzigen

Ga naar de pagina Cookie-instellingen als u uw cookie-instellingen voor gebruik op deze website wilt wijzigen.

Cookie-instellingen

 

 

Classificatie van cookies

Cookies kunnen worden geclassificeerd op basis van duur en bron.

Duur

Deze website gebruikt zowel tijdelijke als permanente cookies:

 • Tijdelijke cookies: een cookie dat tijdelijk wordt opgeslagen en wordt gewist wanneer u de link sluit door de browser af te sluiten en de specifieke 'actieve sessie’ te beëindigen die open was tijdens uw bezoek aan de website.
 • Permanente tracker-cookies: een cookie waarmee een website u bij latere bezoeken kan onthouden, waardoor u sneller of beter gebruik kunt maken van de aangeboden diensten of functies. Deze cookies worden niet gewist wanneer u uw browser sluit en ze blijven op uw computer of een ander apparaat staan, tenzij u ervoor kiest ze uit te schakelen.

Bron

Cookies kunnen worden geclassificeerd als first-party of third-party cookies (cookies van derden). First-party cookies zijn cookies die worden uitgegeven namens de bezochte website, alle andere cookies zijn cookies van derden. Deze website maakt gebruik van zowel first-party als third-party cookies.

Functie van cookies

De op deze website gebruikte cookies vallen in de volgende categorieën.

 • Essentiële ('strikt noodzakelijke') cookies zijn essentieel om u door deze website te laten navigeren en de functies ervan te laten gebruiken.
 • Functionaliteits- en voorkeurscookies zorgen ervoor dat wij uw gemaakte keuzes kunnen onthouden (zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt) en bieden verbeterde, persoonlijkere functies. Deze site maakt gebruik van functionele cookies om u te herkennen wanneer u terugkomt, waardoor we de inhoud op u persoonlijk kunnen afstemmen en uw voorkeuren kunnen onthouden.
 • Performance cookies worden gebruikt door webanalyses en verzamelen in anonieme vorm informatie over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken. Hiermee kunnen we in de loop van de tijd het sitegebruik en de paginabezoeken volgen en trends monitoren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor het beheren van de prestaties en ontwerp van deze site. Performance cookies zijn cookies van derden (Google Analytics), maar de informatie is geanonimiseerd en wordt uitsluitend verzameld voor gebruik door M&G. Zie ‘Google Analytics’ voor meer informatie.
 • Reclamecookies ('targeting’ cookies): Wij gebruiken permanente cookies van derden om de gebruikersgeschiedenis bij te houden voor gerichte reclame- en marketingdoeleinden. We kunnen in combinatie met cookies ook pixeltags of transparante GIF-bestanden (ook wel ‘webbeacons’ genoemd) gebruiken om gerichte en gepersonaliseerde content aan te bieden. Deze cookies verzamelen of verwerken geen specifieke persoonlijke informatie over u. Ze verzamelen geanonimiseerde informatie over hoe bezoekers deze website en andere websites gebruiken met de informatie die benut wordt voor gerichte reclame of marketing, op deze website en andere websites.
 • Cookies van andere derden - deze website bevat links naar websites van andere derden en het verwijzingsproces kan inhouden dat cookies van derden op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst. We gebruiken ook 'embedded widgets' op deze website om het delen van content via sociale-medianetwerken mogelijk te maken. Deze widgets, zoals Twitter of LinkedIn ‘Share’-/‘Like’-knoppen, zullen voor u duidelijk zichtbaar zijn op relevante pagina's van deze site.

Op www.allaboutcookies.org vindt u meer informatie over cookies en op deze website wordt uitgelegd hoe u ongewenste cookies die u al hebt geaccepteerd kunt beheren en verwijderen.

Hoe u zich kunt afmelden voor cookies

Er zijn verschillende manieren om u voor cookies af te melden. U kunt cookies beheren via het scherm “Cookie-instellingen” op deze site; ook kunt u uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geblokkeerd, dat alleen vertrouwde sites cookies mogen plaatsen, of dat alleen cookies geaccepteerd worden van de websites waarop u zich momenteel bevindt. Als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren, krijgt u wellicht geen toegang tot bepaalde delen van deze website.

Als u zich wilt afmelden voor bepaalde cookies van derden op deze website, doet u dit dan via onderstaande links:

Tabel met cookies Deze tabel vermeldt de cookies die op uw computer of een ander apparaat kunnen worden geplaatst wanneer deze wordt gebruikt.

Naam cookie  Omschrijving Classificatie
ARRAffinity
Wordt gebruikt door onze Load Balancer om uw sessie met één server in stand te houden. Strikt noodzakelijk
ASP.NET_SessionId
Wordt gebruikt door onze server om te weten dat de verzoeken van u afkomstig zijn en om u de juiste content terug te sturen.
Strikt noodzakelijk
Buto 
Buto host de video's die op onze websites staan. Met dit cookie kunnen video's efficiënter worden afgespeeld.
Functionaliteit
Cookie-Preference
Wordt gebruikt om uw voorkeuren voor cookie-instellingen te onthouden
Strikt noodzakelijk
countrySelectorClosed
Wordt gebruikt om te onthouden of u onze landselector hebt afgesloten
Strikt noodzakelijk
disclaimer-cookie
Wordt gebruikt om uw toestemming voor onze disclaimers te onthouden
Strikt noodzakelijk
Doubleclick  Advertenties op internet - Een dochteronderneming van Google die advertenties plaatst en rapporteert over hun prestaties
Reclame
Eloqua
Wordt gebruikt om uw site-activiteit bij te houden, zodat we u e-mails kunnen sturen die binnen uw interessesfeer vallen.
Reclame
Facebook Facebook bewaart cookies die de Facebook “Like”-functionaliteit voor het delen op de sociale media toestaan Functionaliteit
Google Analyse - Verstrekt op anonieme wijze gegevens over bezoeken aan onze website Performance
Google tag manager Analyse - Meet het verkeer en bezoekersgedrag om ons te helpen de impact van online adverteren en sociale kanalen te begrijpen, waardoor we onze website kunnen verbeteren Performance
LinkedIn Gebruikt voor webanalyse en informatie. Verstrekt gegevens over interactie met onze website. Functionaliteit
Looking Glass
Bewaakt de website om te helpen beschermen tegen kwaadwillende aanvallen Strikt noodzakelijk
Quantcast Analyse - Quantcast levert websitegegevens inclusief demografische, geografische en lifestyle-informatie met betrekking tot specifieke campagnes Performance
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
Wordt gebruikt om uw site-activiteit over een bepaalde periode bij te houden, zodat we u e-mails kunnen sturen die binnen uw interessesfeer vallen. Functionaliteit en profiel
SC_ANALYTICS_GLOBAL_SESSION
Wordt gebruikt om uw site-activiteit voor dit bezoek bij te houden, zodat we u e-mails kunnen sturen die binnen uw interessesfeer vallen. Functionaliteit en profiel
Twitter  Twitter bewaart cookies die de “Tweet”-functionaliteit voor het delen op de sociale media toestaan Functionaliteit