Professionele beleggers

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

Particuliere beleggers wordt afgeraden gebruik te maken van of zich te baseren op de hier verstrekte informatie.

Wij raden u aan onze 'Algemene voorwaarden' te lezen voor u onze website bezoekt.

Selecteer een optie aan de rechterkant om te bevestigen dat u een professionele belegger bent en wenst door te gaan.

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze informatie over de contractuele en wettelijke voorwaarden voor beleggingen in geregistreerde M&G fondsen aandachtig door.

Informatie over M&G

Deze website wordt beheerd door M&G International Investments Ltd. M&G International Investments Ltd is ingeschreven als vennootschap in Engeland en Wales onder nummer 4134655, en is toegelaten en wordt gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority.

M&G Securities Ltd is de Authorised Corporate Director (toegelaten rechtspersoon-bestuurder) van de geregistreerde M&G fondsen. M&G Securities Ltd is ingeschreven als vennootschap in Engeland en Wales onder nummer 4134655, en is toegelaten en wordt gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority. M&G Securities Ltd heeft de rol van Global Distributor (wereldwijde distributeur) van de fondsen gedelegeerd aan M&G International Investments Ltd. M&G Securities Limited is ingeschreven in het register van de FCA onder nummer 122057.

M&G International Investments Limited en M&G Securities Limited zijn dochterondernemingen van M&G FA Limited (ingeschreven als vennootschap in Engeland en Wales onder nummer 1048359 en toegelaten en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority). De statutaire zetel van M&G International Investments Limited, M&G Securities Limited en M&G FA Limited is gevestigd te 10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG, Verenigd Koninkrijk.

De vennootschappen zijn geregistreerd voor omzetbelasting (btw)in het Verenigd Koninkrijk onder nummer GB235 3237 81.

De aankoop van aandelen in een fonds moet worden gebaseerd op het geldende prospectus. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI), en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de ACD: M&G Securities Limited, 10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG, Verenigd Koninkrijk.

Fondsinformatie

M&G heeft Open Ended Investment Companies (open-end beleggingsondernemingen of OEICS) geregistreerd die een aantal fondsen (de Fondsen) omvatten die beschikbaar zijn voor beleggingen. De portefeuilles van de Fondsen worden beheerd door M&G Investment Management Ltd (ingeschreven als vennootschap in Engeland onder nummer 936683, met statutaire zetel te 10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG, Verenigd Koninkrijk) dat is toegelaten en wordt gereguleerd door de Britse Financial Services Authority. 

M&G Investment Funds (1) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000110 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 6 juni 2001. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (2) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000116 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 1 augustus 2001. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (3) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000116 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 8 augustus 2001. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.  De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (5) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000207 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 24 december 2002. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (7) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000116 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 29 juni 2007. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (8) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000629 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 1 april 2008. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (9) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000840 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 26 augustus 2010. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met.
Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (14) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000987 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 8 oktober 2013. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Investment Funds (3) is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000689 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 9 juli 2008. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.  De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Dynamic Allocation Fund is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000799 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 22 oktober 2010. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.  De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

M&G Global Marco Fund is een open-end beleggingsonderneming met variabel kapitaal, ingeschreven als vennootschap naar het recht van Engeland en Wales onder nummer IC000731 en toegelaten door de Britse Financial Conduct Authority met ingang van 26 januari 2009. De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De Vennootschap is erkend als ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) in overeenstemming met Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd.

Informatie over wettelijke voorschriften

De infomatie op onze website is niet bedoeld voor personen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten of voor andere personen die onderworpen zijn aan beperkingen op de aankoop van aandelen in beleggingsfondsen, bijvoorbeeld op grond van hun nationaliteit. Aandelen in M&G Fondsen zijn of worden niet geregistreerd overeenkomstig de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en zijn of worden niet geregistreerd of gekwalificeerd krachtens de effectenwetgeving van de staten van de Verenigde Staten, en mogen noch direct, noch indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd aan beleggers in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening van, "U.S. Persons", behalve in bepaalde beperkte omstandigheden door een transactie die is vrijgesteld van dergelijke registratie- of kwalificatievereisten. De aandelen zijn niet goedgekeurd of afgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of enige andere toezichthoudende instantie op de effectenmarkten in de Verenigde Staten of enige andere toezichthoudende instantie in de Verenigde Staten, en geen van dergelijke instanties heeft de aanbieding van de aandelen, of de juistheid of volledigheid van het prospectus gecontroleerd of goedgekeurd. De Fondsen worden niet geregistreerd overeenkomstig de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 zoals gewijzigd. Niet alle Fondsen zijn noodzakelijkerwijs geregistreerd voor verkoop aan beleggers in alle landen.

De hierin opgenomen informatie mag niet worden opgevat als aanbeveling of advies. Als u meer informatie over M&G benodigt, neem dan contact met ons op.

Fiscale informatie

Of en in welke mate u kunt profiteren van eventuele belastingvoordelen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Het belastingregime voor OEIC's (open-end beleggingsondernemingen) of de fondsen kan in de toekomst worden gewijzigd. Neem contact met ons op voor meer informatie over fiscale aspecten.

Performancegegevens

De cijfers en kosten met betrekking tot de performance van de fondsen worden berekend in euro op basis van het totale rendement van de fondsen.

Alle prijzen hebben betrekking op kapitalisatie-aandelen. Tenzij anders is vermeld, is de jaarlijkse performance berekend sinds de oprichtingsdatum.

Prijzen en andere informatie op deze website dienen uitsluitend om u in staat te stellen uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen en vormen geen persoonlijke aanbeveling of advies.

Wij kunnen gebruik maken van gegevens van derden. Deze organisaties kunnen gegevens anders interpreteren dan M&G. Dit kan leiden tot afwijkingen tussen de gegevens van derden en die van M&G. Houd hier rekening mee wanneer u informatie op deze pagina's vergelijkt.

Toepassingsbereik van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het algemene gebruik van de website.

Deze website en diensten via de website

Wij kunnen de inhoud of beschikbaarheid van de informatie of diensten die beschikbaar zijn via deze website wijzigen (met inbegrip van wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden) of diensten toevoegen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de voorwaarden die van toepassing zijn op financiële producten die u via deze website aankoopt, tenzij die voorwaarden anders bepalen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om over de computerapparatuur en software te beschikken die geschikt zijn voor toegang tot deze website, en u bent verantwoordelijk voor alle telefoon-, internet- en andere kosten die verband houden met de toegang tot, en het gebruik van deze website.
U mag deze website en de hierop beschikbare diensten uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en u mag deze diensten niet doorverkopen of beschikbaar stellen aan derden.

U mag geen koppelingen (links) maken naar de pagina's van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of misbruik van de in deze website opgenomen informatie.

Zoals u waarschijnlijk weet, kan de veiligheid van e-mail via het internet niet worden gegarandeerd. Wij raden u aan om ons geen vertrouwelijke informatie per e-mail toe te sturen. Als u vertrouwelijke informatie verzendt, dan doet u dit op eigen risico. Instructies die u per e-mail of naar deze website stuurt worden uitsluitend voor uw risico verwerkt.

M&G levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze website beschikbaar blijft, maar wij kunnen dit niet garanderen. Deze website kan van tijd tot tijd veranderen en wij kunnen de doorlopende beschikbaarheid van de diensten die via de website worden aangeboden niet garanderen.

Disclaimer ten aanzien van informatie en websites van derden

Deze website kan advies of verklaringen van derden of koppelingen daarnaar bevatten. M&G geeft geen enkele verklaring af ten aanzien van de juistheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van dergelijke informatie. Wij hebben deze informatie niet gecontroleerd of bijgewerkt en zullen dit ook in de toekomst niet doen. Al uw gebruik van deze informatie is voor uw eigen risico. Sommige informatie op deze website kan zijn opgesteld of geleverd door derden en is mogelijk niet door ons gecontroleerd. M&G wijst hierbij alle aansprakelijkheid af in verband met de opstelling of levering van dergelijke informatie voor deze website en verleent geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, geschiktheid of volledigheid van dergelijke informatie.

De koppelingen (links) die wij van deze website naar andere websites aanbieden worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor andere websites die toegankelijk zijn via onze website. Wij monitoren of controleren de via deze koppelingen toegankelijke websites niet. Wanneer u deze koppelingen gebruikt om deze website te verlaten, gelieve er rekening mee te houden dat wij geen enkele invloed op die andere website uitoefenen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt wanneer u dergelijke websites bezoekt en deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op die websites. Wees voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring van de betrokken website.

De aanwezigheid van advertenties op deze website betekent niet wat wij de geadverteerde producten, diensten of websites goedkeuren of ondersteunen.

Copyright

Tenzij anders is vermeld, zijn alle informatie, teksten, afbeeldingen en lay-out onze exclusieve eigendom. U mag delen van deze website uitsluitend voor uw eigen gebruik afdrukken, kopiëren, downloaden of tijdelijk opslaan, op voorwaarde dat u geen enkele aanduiding van auteursrechten verandert of verwijdert. Alle intellectuele en andere eigendomsinformatie blijft onze eigendom en er wordt geen enkel recht in dat opzicht aan u overgedragen.

Uw gebruik van deze website

U aanvaardt dat:
• u geen informatie op deze website mag plaatsen die beledigend, illegaal, smadelijk, pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend is; 
• u geen informatie mag verzenden of plaatsen die een virus of andere schadelijke inhoud bevat; 
• u de werking of inhoud van deze website niet mag manipuleren. Pogingen om schade toe te brengen aan deze website kunnen onrechtmatig zijn en wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen van degenen die dergelijke schade toebrengen.

Communicatie

Mededelingen die wij aan u per e-mail verzenden worden onmiddellijk na verzending geacht door u te zijn ontvangen. Wij zijn niet verplicht om een ontvangstbevestiging van u te vragen voor dergelijke e-mails. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraagde aflevering of niet-levering van dergelijke e-mails (ongeacht om welke reden). Als wij dergelijke mededelingen aan uw e-mail adres zenden, dan maken wij geen inbreuk op enige geheimhoudingsplicht tegenover u, ook niet als deze mededelingen als gevolg daarvan door anderen worden ingezien.

Mededelingen die u aan ons per e-mail verzendt worden geacht door ons te zijn ontvangen bij feitelijke ontvangst door een systeem onder onze controle.

De veiligheid van in een e-mail vervatte informatie kan niet worden gegarandeerd. 

Wij raden u aan om geen gevoelige informatie mee te sturen wanneer u op deze manier met M&G correspondeert.

Overige voorwaarden

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing en u stemt erin toe om zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde Belgische rechter.

Wij kunnen onze rechten of verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan leden van de M&G plc Group, of aan enige persoon die ons bedrijf geheel, of vrijwel geheel, van ons overneemt, deze website beheert, of de daarop aangeboden diensten levert. Wij zullen u in kennis stellen van een dergelijke overdracht en met ingang van de datum van die kennisgeving, of met ingang van een latere datum die door ons wordt vastgesteld in de betreffende kennisgeving:

(a) gaan alle rechten op afdwinging van uw verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden over op onze rechtverkrijgende; en
(b) vervult onze rechtverkrijgende al onze verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, en ontheft u ons daarvan.

Alle rechten die aan u worden verleend en alle verplichtingen die op u rusten krachtens deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor u persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan derden. Wij kunnen de vervulling van onze verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden.

Als wij een recht of rechtsmiddel dat ons op grond van deze Gebruiksvoorwaarden toekomst niet uitoefenen, dan betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of van enige andere aan ons toekomende rechten of rechtsmiddelen.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of om enige reden onafdwingbaar wordt verklaard, dan wordt die bepaling afgescheiden en tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De betrokken bepaling wordt in een dergelijk geval geacht te zijn gewijzigd voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken.

Gegevensbeveiliging 

M&G neemt de beveiliging en privacy van uw financiële informatie bijzonder serieus. Deze beveiligingsverklaring beschrijft de maatregelen die wij daartoe nemen. Wij beschikken over de meest moderne beveiligingsmaatregelen die momenteel in gebruik zijn in de commerciële praktijk om ervoor te zorgen dat u deze website met een gerust hart kunt gebruiken.

Wij beschikken over de volgende processen om de veiligheid van gegevens te controleren:

• Systeembewaking
M&G heeft effectieve host- en firewallsystemen en beveiligingsmaatregelen voor de detectie van ongewenste inbreuken ingevoerd via door derden geleverde beveiligingshulpmiddelen die aan de standaarden van onze sector voldoen. Wij beschikken over 24-uurs controlemechanismen ter ondersteuning van deze maatregelen. Onze procedures en controles worden regelmatig onderworpen aan een risicobeoordeling en worden regelmatig herzien om hun effectiviteit te waarborgen.

• Cookies
Een cookie is een klein stukje informatie dat wordt aangemaakt door een webserver en dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u de website bezoekt. Wij gebruiken cookies om de beveiliging te versterken door de sessie tussen de klant en onze systemen in stand te houden. Ook gebruiken wij cookies voor een meer nauwkeurige, anonieme analyse van het verkeer op de website, zoals de tijdsduur van bezoeken aan de website en de bekeken pagina's, om beter inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website en om de diensten die wij onze cliënten aanbieden te verbeteren.

Controleer of de beveiligingsopties van uw browser zijn ingesteld om sessiecookies te accepteren. Als deze optie niet is ingeschakeld, kunt u problemen ondervinden bij de toegang tot bepaalde delen van deze website.

Raadpleeg ons Privacy- en Cookiesbeleid voor meer informatie.

• Fraude – misbruik van de naam van M&G
Als u ervoor hebt gekozen om mededelingen van M&G te ontvangen per e-mail, zoals previews, informatie en speciale aanbiedingen, dan is het belangrijk om te onthouden dat u nooit een e-mail van ons zult ontvangen waarin wij u vragen om persoonlijke gegevens door te geven. De naam en het logo van M&G zijn van tijd tot tijd misbruikt voor frauduleuze doeleinden door organisaties en personen die geen enkele band hebben met M&G. Misbruik kan onder meer bestaan uit ongevraagde berichten met verzoeken om geld en persoonlijke gegevens, en beweringen dat M&G bepaalde financiële transacties garandeert. Als u een e-mail of andere communicatie ontvangt die verdacht lijkt, of als u denkt dat u misschien het slachtoffer bent geworden van een frauduleuze opzet met de naam of het logo van M&G, antwoord dat niet op het bericht en stel ons onmiddellijk op de hoogte.

Wij dragen zelf zorg voor de inhoud van onze e-mails, maar versturen de berichten via een geautomatiseerd systeem van een externe partner. Om te verzekeren dat onze e-mails altijd in uw inbox terecht komen, kunt u info@email.mandg.com aan uw adresboek of de lijst van veilige verzenders toevoegen. Wij dragen voortdurend zorg voor de veiligheid van uw gegevens. 

Contact

Als u vragen hebt, of als de gegevens die wij over u hebben niet juist zijn, neem dan contact met ons op.Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.