Global Themes Fund

ISIN
GB00B8HQLV43

koers (31.03.2020)
29.05

opbrengst
2.27

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het Fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten met een rendement dat hoger is dan dat van de MSCI ACWI Index over elke periode van vijf jaar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in aandelen van bedrijven uit om het even welke sector, van om het even welke grootte en uit om het even welk land, inclusief opkomende markten.

Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in andere fondsen en in contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: Het beleggingsproces omvat het vaststellen van ‘thema's’ die voortvloeien uit veranderingen in economieën, sectoren en samenlevingen in de loop van de tijd en het vinden van bedrijven die daarvan kunnen profiteren. De thema's worden bepaald op basis van de analyse van onder andere de wereldwijde macro-economie, demografie, overheidsbeleidslijnen en -uitgaven, en technologische innovatie.

Vervolgens selecteert de fondsbeheerder aandelen die van deze thema's kunnen profiteren op basis van de kwaliteit, de groeivooruitzichten en de waardering van de betreffende bedrijven.

Benchmark: MSCI ACWI Index

De benchmark is een doel dat het fonds tracht te overtreffen. De index is gekozen als de benchmark van het fonds omdat hij de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. De benchmark wordt louter gebruikt om het rendement van het fonds te meten en hij beperkt de portefeuilleopbouw van het fonds niet.

Het fonds wordt actief beheerd.De fondsbeheerder kan volledig vrij kiezen welke beleggingen het fonds koopt, houdt en verkoopt.De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Voor niet-afgedekte en afgedekte aandelenklassen wordt de benchmark weergegeven in de valuta van de aandelenklasse.

Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde van beleggingen en van de inkomsten uit deze beleggingen zal stijgen en dalen. Hierdoor zal de prijs van het fonds, alsook enige door het fonds betaalde inkomsten, zowel stijgen als dalen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zalworden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u het oorspronkelijk belegde bedrag nietterug.

Veranderingen in wisselkoersen zullen de waarde van uw belegging beïnvloeden.

Wanneer de marktomstandigheden het moeilijk maken om de beleggingen van het fonds tegen een redelijke prijs te verkopen om te voldoen aan verkoopverzoeken van klanten, kunnen wij de handel in de aandelen van het fonds tijdelijk opschorten.

Sommige transacties die hetfonds afsluit, zoals hetin bewaring geven van contanten, vereisen dat er gebruikwordt gemaakt van andere financiële instellingen (bijvoorbeeld banken). Als een van deze instellingen in gebreke blijft op haar obligaties of als zij insolvent wordt, kan het fonds verlies lijden.

Bijkomende informative

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en zal daardoor waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die in obligaties en/of cash beleggen.


De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd.

Fondsteam

Alex Araujo - Fondsbeheerder

Alex Araujo is de beheerder van het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund sinds in het oktober 2017 werd gelanceerd. Toen het in maart 2019 werd gelanceerd, werd hij aangesteld als beheerder van het M&G (Lux) Global Themes Fund. Alex trad in juli 2015 toe tot het inkomstenteam van M&G en werd in april 2016 mede-vicebeheerder van het M&G Global Dividend Fund, een in het VK erkend openeindfonds, en van het M&G (Lux) Global Dividend Fund toen het in september 2018 werd gelanceerd. Alex heeft meer dan 25 jaar ervaring op de financiële markten, dankzij eerdere ervaringen bij UBS en BMO Financial Group. Hij heeft een master in economie van de University of Toronto en is CFA charterholder.

Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Plaatsvervangend fondsbeheerder

Stuart Rhodos werd in maart 2019 benoemd tot vice-fondsenbeheerder van het M&G (Lux) Global Themes Fund en is sinds januari 2019 vice-fondsenbeheerder van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde M&G Global Themes Fund. Stuart is de beheerder van het in het VK gevestigde M&G Global Dividend Fund sinds de oprichting ervan in juli 2008 en van het M&G (Lux) Global Dividend Fund sinds de oprichting daarvan in december 2018. In april 2015 werd hij aangesteld als vice-beheerder van het M&G North American Dividend Fund en in november 2018 van het M&G (Lux) North American Dividend Fund. Stuart is sinds 2004 werkzaam bij M&G, waar hij begon als internationaal aandelenanalist na te zijn afgestudeerd in de bedrijfswetenschappen aan de universiteit van Bath, Verenigd Koninkrijk. Hij is tevens Chartered Financial Analist (CFA).

Ratings

3 Star Rating

Ratings per 28.02.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.