M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

ISIN
LU1582988058

koers (24.02.2021)
9.75

Beurs
-0.04

opbrengst
N/A

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die over perioden van drie jaar een rendement oplevert van gemiddeld 5-10% per jaar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Het fonds belegt doorgaans via derivaten in een mix van activa uit de hele wereld binnen de volgende nettospreidingsgrenzen:

• 0-80% in vastrentende effecten (inclusief obligaties en door activa gedekte effecten)

• 20-60% in bedrijfsaandelen

• 0-20% in andere activa (inclusief converteerbare effecten, voorwaardelijk converteerbare schuldeffecten en aan vastgoed gerelateerde effecten).

Het fonds kan ook direct in deze activa beleggen of via andere fondsen. De bovenstaande spreidingsgrenzen worden bepaald op nettobasis, met andere woorden longposities (beleggingen die profiteren van een stijging in de activakoersen) met aftrek van de shortposities (beleggingen gehouden in derivaten die profiteren van een daling in de activakoersen).

Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen en in Chinese obligaties die in renminbi luiden.

Doorgaans wordt minstens 60% van het fonds belegd in activa die luiden in euro, Amerikaanse dollar en Britse pond.

Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in andere fondsen en contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds belegt via derivaten en kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: Het fonds hanteert een zeer flexibele beleggingsbenadering. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om kapitaal toe te wijzen aan verschillende activaklassen, aangepast aan veranderingen in de economische omstandigheden en de prijzen van activa. De benadering combineert grondig onderzoek om de 'reële' waarde van activa op middellange tot lange termijn te berekenen, met een analyse van marktreacties op korte termijn op gebeurtenissen om beleggingskansen te identificeren. Het fonds streeft ernaar het risico te beheren door wereldwijd te beleggen in verschillende activaklassen, sectoren, valuta's en landen. Indien de beleggingsbeheerder van mening is dat de kansen beperkt zijn tot enkele gebieden, kan de portefeuille sterk geconcentreerd zijn in bepaalde activa of markten.

Benchmark:Het fonds wordt actief beheerd en heeft geen benchmark.Beleggers kunnen de resultaten van het fonds afmeten tegen zijn doelstelling om een combinatie van vermogensgroei en inkomsten te bieden die over perioden van drie jaar een rendement oplevert van gemiddeld 5-10% per jaar.

Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.

Beleggingen in Chinese obligaties, uitgedrukt in renminbi en verhandeld op de Chinese interbancaire obligatiemarkt, kunnen onderworpen zijn aan grotere clearing-, vereffenings- en tegenpartijrisico's. Deze factoren zouden ertoe kunnen leiden dat het fonds verlies lijdt.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om te profiteren van een stijging of daling in de waarde van een actief. Indien de waarde van een actief verandert op een onverwachte manier, dan zal het fonds verlies lijden. Het gebruik van derivaten door het fonds kan aanzienlijk zijn en kan de waarde van zijn vermogen overtreffen (hefboom). Dit vergroot de verliezen en winsten, wat leidt tot grotere veranderingen in de waarde van het fonds.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.


De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd. In de tussentijd wordt voor informatie over de prestaties verwezen naar de laatste MFR van het fonds, die te vinden is in de sectie Fondsdocumentatie.

  • Juan Nevado, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Conservative Allocation Fund en M&G (Lux)Dynamic Allocation Fund // 23/05/2018

    M&G Allocation-fondsenaanbod

    Juan Nevado, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund en het M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, bespreekt de aanpak van het Gemengd beheer-team en de beleggingsfilosofie van de fondsen.

      Bekijk de video

Fondsteam

Juan Nevado

Juan Nevado - Fondsbeheerder

Juan Nevado begon in 1988 PPM (nu M&G) en is lidvan het M&G Multi Asset team. Hij heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. In 2011 werd hij benoemd tot co-manager van het M&G DynamicAllocation Fund en de M&GEpisode Allocoation strategieën. In april 2015 werd hij benoemd tot co-beheerder van de M&G Conservative Allocation strategie (toen genaamd Prudent Allocation) bij de lancering daarvan. Voor Juan bij M&G kwam, werkte hij als obligatie-econoom bij de Bank of Montreal, en daarvoor als econoom bij de Commodities Research Unit, een particulier bedrijfsadviesbureau dat is gespecialiseerd in macro-/microresearch van grondstoffenmarkten. Hij haalde een BSc in economie bij de LSE en een MA economie aan Warwich University.

Craig Moran

Craig Moran -

Craig Moran kwam in 2005 in dienst bij M&G als prestatie- en risicoanalist en werd later gepromoveerd tot assistent-beheerder in het Multi Asset team. In 2010 werd hij de beleggingsanalist van het team en werd daarna gepromoveerd tot adjunct-beheerder en co-beheerder van diverse multi-asset fondsen in Londen en Luxemburg. Craig behaalde een bachelorgraad in bedrijfswetenschappen aan de Queensland University of Technology en heeft een MA-diploma in finance en beleggingsanalyse van het Financial Services Institute of Australasia. Hij is tevens Chartered Financial Analist (CFA).

David Fishwick

David Fishwick - Plaatsvervangend fondsbeheerder

David Fishwick is hoofd Macro & Equities Investment bij M&G en heeft meer dan dertig jaarbeleggingservaring. Hij kwam in 1987 bij Prudential Portfolio Managers (nu M&G Investments) werken als Europees econoom. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visies op de wereldwijde obligatie- en valutamarkten en de toepassing daarvan op multi-asset fondsen. In 1994 verhuisde David naar Australië, waar hij werd benoemd tot hoofd van de strategieën voor vastrentende effecten en vermogensallocatie. Gedurende die tijd ontwikkelde hij zijn ideeën over marktgedrag. Na zijn terugkeer naar Europa in 1999 ontwikkelde bij de strategie, de filosofie en het proces voor een overlay-mandaat voor het Prudential Life Fund. Na het succes van dat mandaat voglde in 2010 de lancering van de Episode Macro strategie die dezelfde filosofie hanteert. David, die de strategie sinds de lancering beheert, heeft een BSc-graad in economie van de Brunel universiteit in Londen.

Ana Cuddeford

Ana Cuddeford -

Ana Cuddeford is beleggingsspecialist en gaat over de mixfondsen en het M&G Global Convertibles Fund. Ze trad in december 2013 bij M&G in dienst en was afkomstig van de FTSE Group, waar ze had meegewerkt aan het opstellen van de FTSE4 Good Company Engagement. Daarvoor werkte Ana 16 jaar in de aandelenverkoop, waarvan de laatste 11 jaar bij de CITI Financial Group. Ze spreekt vloeiend Engels, Spaans en Italiaans en goed Frans. Ana behaalde een BSc-diploma Europese studies (cum laude) aan de Universiteit van Wales, College of Cardiff.

Christophe Machu -

Christophe Machu werd in september 2014 als geassocieerd beleggingsspecialist lid van de Multi Asset en Convertibles-teams. Hij biedt ondersteuning aan de mixfondsen van M&G en het M&G Global Convertibles Fund. In 2012 begon hij bij M&G in Parijs als sales support-medewerker alvorens over te stappen naar het International Marketing-team in Londen. Christophe behaalde zijn MSc in Risk en Finance aan de EDHEC Business School.

Susanne Grabinger

Susanne Grabinger -

Susanne Grabinger is sinds 2010 werkzaam bij M&G. In haar huidige rol van beleggingsspecialist ondersteunt zij de mixfondsen van M&G en het M&G Global Convertibles Fund. Voor haar overstap naar M&G werkte Susanne bij JPMorgan Asset Management als portefeuillebeheerder, met de nadruk op aandelenportefeuilles van institutionele cliënten en gemengde fondsen. Zij behaalde een mastergraad in de bedrijfswetenschappen aan de universiteit van Bamberg, Duitsland, en is Chartered Financial Analist (CFA). Susanne is vloeiend in Duits en Engels en spreekt tevens Frans en Spaans.

Graziano Creperio -

Graziano Creperio is beleggingsdirecteur voor het assortiment van gemengde fondsen van M&G. Graziano kwam in 2012 in dienst bij M&G als analist van fondsengegevens, waarna hij overstapte naar het Multi Asset-team als mede-beleggingsspecialist ter ondersteuning van de gemengde fondsen van M&G. Voordat hij bij M&G kwam, werkte Graziano als portefeuilledata-analist bij Morningstar. Hij behaalde een MSc in management en een BA in economie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Hij studeerde ook aan Babson College in Boston en aan de Jiao Tong-universiteit in Shanghai.

Ratings

3 Star Rating

Ratings per 30.06.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

In het verleden behaalde resultaten tot 16 januari 2018 zijn die van het M&G Dynamic Allocation Fund (een Britse geautoriseerde icbe), dat op 16 maart 2018 met dit fonds is gefuseerd. Belastingtarieven en kosten kunnen verschillen.


De waarde van aandelenmarktbeleggingen kan fluctueren, waardoor de fondsprijzen zowel kunnen dalen als stijgen. Dit betekent dat u wellicht niet het oorspronkelijke belegde bedrag terugkrijgt. Het niveau van alle inkomsten van het fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: Prijs: State Street. Performance: Morningstar. De performancecijfers zijn vermeld op prijs-tot-prijsbasis met netto-inkomsten herbelegd. De performancecijfers komen wellicht niet overeen met alle relevante kosten. De performancedata van de Morningstar categorie die in deze tool worden getoond, zijn afkomstig uit de standaard Morningstar-database die alle aandelencategorieën bevat voor elk fonds dat verhandeld wordt in Europa, Azië en Afrika. Ze kunnen derhalve afwijken van de vergelijkende sectordata in de M&G factsheets die afkomstig zijn uit dezelfde database, maar alleen de geschiktste aandelencategorie tonen voor elk fonds, en dat alleen voor de fondsen die in Europa worden verhandeld. Morningstar noch zijn Informatieleveranciers kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of juiste volgorde van de Informatie op de Website garanderen, inclusief maar niet beperkt tot informatie die afkomstig is van Morningstar, informatie die Morningstar onder licentie van Informatieleveranciers heeft verkregen of informatie die Morningstar heeft verzameld en afkomstig is uit openbare bronnen. De informatie kan vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.