M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN
LU1670710075

koers (24.02.2021)
11.70

Beurs
0.31

opbrengst
N/A

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar het volgende te bieden:
- een combinatie van vermogensgroei en inkomsten met het oog op een rendement dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over elke periode van vijf jaar; en
- een inkomstenuitkering die elk jaar stijgt in Amerikaanse dollar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in aandelen van bedrijven uit om het even welke sector, van om het even welke grootte en uit om het even welk land, inclusief opkomende markten. Het fonds is geconcentreerd en houdt doorgaans aandelen van minder dan 50 bedrijven. Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in andere fondsen en contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: De beleggingsbeheerder focust op bedrijven die over groeipotentieel op lange termijn voor hun dividenden beschikken en selecteert aandelen met verschillende bronnen voor dividendgroei, om een fonds op te bouwen dat in uiteenlopende marktomstandigheden stand kan houden.

Benchmark: MSCI ACWI Net Return Index

De benchmark is een vergelijker waartegen het rendement van het fonds kan worden gemeten. Het is een nettorendementsindex inclusief dividenden na aftrek van bronbelasting.

De index is gekozen als de benchmark van het fonds omdat hij de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. De benchmark wordt louter gebruikt om het rendement van het fonds te meten en hij beperkt de portefeuilleopbouw van het fonds niet.Het fonds wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan volledig vrij kiezen welke beleggingen het fonds koopt, houdt en verkoopt.De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de benchmark weergegeven in de valuta van de aandelenklasse.Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

Het fonds houdt een laag aantal beleggingen en een daling in de waarde van een belegging kan dus een grotere impact hebben dan als het fonds meer beleggingen hield.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en zal daardoor waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die in obligaties en/of cash beleggen.

De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd. In de tussentijd wordt voor informatie over de prestaties verwezen naar de laatste MFR van het fonds, die te vinden is in de sectie Fondsdocumentatie.

Fondsteam

Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Fondsbeheerder

Stuart Rhodes is sinds 2004 werkzaam bij M&G, waar hij begon als internationaal aandelenanalist na te zijn afgestudeerd in de bedrijfswetenschappen aan de universiteit van Bath, Verenigd Koninkrijk.. Stuart beheert de M&G Global Dividend strategie sinds de start daarvan in juli 2008. In april 2015 werd hij benoemd tot adjunct-beheerder van de M&G North American Dividend strategie in januari 2019 van de M&G Global Themes strategie. Stuart is CFA charterholder.

Alex Araujo - Plaatsvervangend fondsbeheerder

Alex Araujo kwam in juli 2015 bij het M&G Income-team en werd in april 2016 benoemd tot co-adjunctbeheerder van de M&G Global Dividend strategie. Hij is beheerder van de M&G Global Listed Infrastructure strategie sinds de lancering in oktober 2017,en werd in januari 2019 benoemd tot beheerder van de M&G Global Themes strategie. Alex heeft meer dan 25 jaar ervaring op de financiële markten, dankzij eerdere ervaringen bij UBS en BMO Financial Group. Hij heeft een master in economie van de University of Toronto en is CFA charterholder.

John Weavers - Plaatsvervangend fondsbeheerder

John Weavers kwam John in 2007 bij M&G en werkte als analist bij het Equities Research team voordat hij in januari 2012 de overstap maakte naar het Income team. Hij is beheerder en adjunct-beheerder van diverse vastrentende strategieën. John studeerde politieke wetenschappen, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Daarnaast is hij CFA charterholder.

Kotaro Miyata

Kotaro Miyata -

Kotaro Miyata ondersteunt als beleggingsspecialist de dividendfondsen van M&G, waaronder M&G Global Dividend Fund, M&G Global Listed Infrastructure Fund en M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Voor hij in 2006 bij M&G in dienst trad, was hij fondsbeheerder bij Invesco Asset Management, waar hij in het Global Equities-team verantwoordelijk was voor Europese en Britse aandelen. Kotaro is in 1994 afgestudeerd in klassieke talen aan de Universiteit van Oxford en is in het bezit van het diploma van het Securities Institute.

Ratings

3 Star Rating

Ratings per 30.06.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.