M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN
LU1670710075

koers (20.11.2019)
10.58

Beurs
-0.99

opbrengst
N/A

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds heeft twee doelstellingen:
- een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te verwezenlijken dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over perioden van vijf jaar;
- de inkomstenstroom uitgedrukt in Amerikaanse dollar elk jaar verhogen.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in de aandelen van bedrijven in alle sectoren en van iedere grootte die zijn gevestigd in om het even welk land, met inbegrip van de opkomende markten*. Het fonds houdt doorgaans aandelen van minder dan 50 bedrijven.

Andere beleggingen: Het fonds houdt ook contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

* Opkomende markten zijn gedefinieerd als de landen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index en/of die zijn opgenomen in de definitie van ontwikkelingslanden van de Wereldbank, zoals die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

Samenvatting van de strategie: De beleggingsbeheerder focust op bedrijven die over het potentieel beschikken om hun dividenden op lange termijn te verhogen. De beleggingsbeheerder selecteert aandelen met verschillende bronnen van dividendgroei, om een fonds op te bouwen dat in uiteenlopende marktomstandigheden stand kan houden.

Rendementsvergelijker: Het fonds wordt actief beheerd. De MSCI All Countries World Index is een referentiepunt waartegen het rendement van het fonds kan worden afgemeten.

Glossariumtermen

Dividenden: Een deel in de winst van een bedrijf, dat op bepaalde momenten gedurende het jaar wordt uitbetaald aan de aandeelhouders.

 

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

Het fonds houdt een laag aantal beleggingen en een daling in de waarde van een belegging kan dus een grotere impact hebben dan als het fonds meer beleggingen hield.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en zal daardoor waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die in obligaties en/of cash beleggen.

Rendement

De waarde van aandelenmarktbeleggingen kan fluctueren, waardoor de fondsprijzen zowel kunnen dalen als stijgen. Dit betekent dat u wellicht niet het oorspronkelijke belegde bedrag terugkrijgt. Het niveau van alle inkomsten van het fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


De referentie-index van het fonds is op zondag 1 januari 2012 gewijzigd.

De getoonde resultaten uit het verleden vanaf de geselecteerde datum tot 31 december 2011 zijn die van de FTSE World Index. De getoonde in het verleden behaalde resultaten vanaf 1 januari 2012 zijn die van de MSCI All Country World Index.

Bron: Prijs: State Street. Performance: Morningstar. De performancecijfers zijn vermeld op prijs-tot-prijsbasis met netto-inkomsten herbelegd. De performancecijfers komen wellicht niet overeen met alle relevante kosten. De performancedata van de Morningstar categorie die in deze tool worden getoond, zijn afkomstig uit de standaard Morningstar-database die alle aandelencategorieën bevat voor elk fonds dat verhandeld wordt in Europa, Azië en Afrika. Ze kunnen derhalve afwijken van de vergelijkende sectordata in de M&G factsheets die afkomstig zijn uit dezelfde database, maar alleen de geschiktste aandelencategorie tonen voor elk fonds, en dat alleen voor de fondsen die in Europa worden verhandeld. Morningstar noch zijn Informatieleveranciers kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of juiste volgorde van de Informatie op de Website garanderen, inclusief maar niet beperkt tot informatie die afkomstig is van Morningstar, informatie die Morningstar onder licentie van Informatieleveranciers heeft verkregen of informatie die Morningstar heeft verzameld en afkomstig is uit openbare bronnen. De informatie kan vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten.

Fondsteam

Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Fondsbeheerder

Stuart Rhodos werd in maart 2019 benoemd tot vice-fondsenbeheerder van het M&G (Lux) Global Themes Fund en is sinds januari 2019 vice-fondsenbeheerder van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde M&G Global Themes Fund. Stuart is de beheerder van het in het VK gevestigde M&G Global Dividend Fund sinds de oprichting ervan in juli 2008 en van het M&G (Lux) Global Dividend Fund sinds de oprichting daarvan in december 2018. In april 2015 werd hij aangesteld als vice-beheerder van het M&G North American Dividend Fund en in november 2018 van het M&G (Lux) North American Dividend Fund. Stuart is sinds 2004 werkzaam bij M&G, waar hij begon als internationaal aandelenanalist na te zijn afgestudeerd in de bedrijfswetenschappen aan de universiteit van Bath, Verenigd Koninkrijk. Hij is tevens Chartered Financial Analist (CFA).

John Weavers - Plaatsvervangend fondsbeheerder

John Weavers is de fondsenbeheerder van het M&G (Lux) North American Dividend Fund sinds de introductie ervan in november 2018 en van het in het VK erkende M&G North American Dividend Fund sinds april 2015. Hij werd in september 2019, toen het werd gelanceerd, vice-fondsenbeheerder van het M&G (Lux) Global Dividend Fund, nadat hij in januari 2016 vice-fondsenbeheerder was geworden van het in het VK erkende M&G Global Dividend Fund. John is tevens vice-fondsenbeheerder van het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund sinds het in oktober 2017 werd gelanceerd. Voor april 2015 was John twee jaar lang plaatsvervangend fondsbeheerder van het M&G Pan European Dividend Fund en het M&G Dividend Fund. Na zijn studies kwam John in 2007 bij M&G en werkte hij als analist bij het Equities Research-team voordat hij in januari 2012 de overstap maakt naar het Income-team. John studeerde politieke wetenschappen, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford waar hij cum laude afstudeerde. Daarnaast is hij CFA charterholder.

Alex Araujo - Plaatsvervangend fondsbeheerder

Alex Araujo is de beheerder van het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund sinds in het oktober 2017 werd gelanceerd. Toen het in maart 2019 werd gelanceerd, werd hij aangesteld als beheerder van het M&G (Lux) Global Themes Fund. Alex trad in juli 2015 toe tot het inkomstenteam van M&G en werd in april 2016 mede-vicebeheerder van het M&G Global Dividend Fund, een in het VK erkend openeindfonds, en van het M&G (Lux) Global Dividend Fund toen het in september 2018 werd gelanceerd. Alex heeft meer dan 25 jaar ervaring op de financiële markten, dankzij eerdere ervaringen bij UBS en BMO Financial Group. Hij heeft een master in economie van de University of Toronto en is CFA charterholder.

Kotaro Miyata

Kotaro Miyata -

Kotaro Miyata ondersteunt als beleggingsspecialist de dividendfondsen van M&G, waaronder M&G Global Dividend Fund, M&G Global Listed Infrastructure Fund en M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Voor hij in 2006 bij M&G in dienst trad, was hij fondsbeheerder bij Invesco Asset Management, waar hij in het Global Equities-team verantwoordelijk was voor Europese en Britse aandelen. Kotaro is in 1994 afgestudeerd in klassieke talen aan de Universiteit van Oxford en is in het bezit van het diploma van het Securities Institute.

Ratings

3 Star Rating

Silver Standard

Ratings per 31.10.19. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.