M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde markt van hoogrentende obligaties met vlottende rente over perioden van vijf jaar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Minstens 70% van het fonds wordt belegd in hoogrentende floating rate notes (FRN’s) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die in iedere valuta kunnen luiden. FRN’s worden direct en indirect gehouden via derivaten in combinatie met fysieke obligaties. Het fonds belegt ook in door vermogen gedekte effecten. Het fonds streeft ernaar activa die niet in Amerikaanse dollar luiden af te dekken in Amerikaanse dollar.

Andere beleggingen: Het fonds kan ook beleggen in contanten of in activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds belegt via derivaten en kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: Het fonds is ontworpen om inkomsten te bieden en tegelijkertijd de negatieve impact van stijgende rentevoeten te beperken door voornamelijk in FRN's te beleggen. Het fonds focust op obligaties uitgegeven door bedrijven met een kredietrating onder beleggingskwaliteit, die doorgaans een hogere rente betalen om de beleggers te compenseren voor het grotere risico op wanbetaling.

Het beleggingsproces van het fonds is gebaseerd op de bottom-up analyse van individuele obligatie-uitgiften, met aandacht voor de macro-economische ontwikkelingen. Beleggingen spreiden over emittenten, sectoren en landen is een essentieel element van de strategie van het fonds, en de beleggingsbeheerder wordt in zijn selectie van afzonderlijke obligaties bijgestaan door een intern team van kredietanalisten.

Benchmark: BofA Merrill Lynch Global Floating Rate High Yield Index (3% constrained) USD Hedged Index

De benchmark is een vergelijker waartegen het rendement van het fonds kan worden gemeten. De index is gekozen als de benchmark van het fonds omdat hij de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. De benchmark wordt louter gebruikt om het rendement van het fonds te meten en hij beperkt de portefeuilleopbouw van het fonds niet.
Het fonds wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan volledig vrij kiezen welke beleggingen het fonds koopt, houdt en verkoopt. De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de benchmark weergegeven in de valuta van de aandelenklasse.

Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.

Hoogrentende obligaties gaan doorgaans gepaard met een hoger risico dat de emittenten van obligaties de rente niet kunnen betalen of het kapitaal niet kunnen terugbetalen.

Het fonds is blootgesteld aan verschillende valuta's. Derivaten worden gebruikt om de impact van schommelingen in wisselkoersen te beperken of, maar niet altijd, te elimineren.

Het afdekkingsproces streeft ernaar de effecten van schommelingen in wisselkoersen op het rendement van de afgedekte aandelenklasse te beperken, maar kan deze niet elimineren. Afdekking beperkt ook het vermogen om winst te boeken op gunstige schommelingen in wisselkoersen.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds kan meer dan 35% beleggen in effecten die worden uitgegeven door een of meer van de in de fondsprospectus genoemde overheden. Deze blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het fonds te bereiken. Momenteel wordt voor Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Singapore, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië en de VS bekeken of de exposure van het fonds naar deze effecten groter mag zijn dan 35%, hoewel dit kan variëren al naargelang hetgeen in de prospectus is opgenomen.

Fondsteam

James Tomlins

James Tomlins - Fondsbeheerder

James Tomlins heeft meer dan tien jaar ervaring in high-yield krediet en begon in 2011 bij M&G en is sinds januari 2014 beheerder van verschillende vastrentende portefeuilles, waaronder de Global High Yield Bond, de Global Floating Rate High Yield en de Global High Yield ESG Bond strategieën. Voordien was Jamesj analist en later fondsbeheerder bij Cazenove Capital Management. Voordat James bij Cazenove kwam, werkte hij bij KBC Alternative Investment Management en daarvoor drie jaar bij Merrill Lynch Investment Managers. James is CFA charterholder.. Hij behaalde een MA-diploma geschiedenis en een postdoc economie aan de Universiteit van Cambridge.

Stefan Isaacs

Stefan Isaacs - Plaatsvervangend fondsbeheerder

Stefan Isaacs is adjunct-CIO Public Fixed Income en geeft leiding aan de Wholesale Fixed Income business van M&G. Na zijn afstuderen begon hij in 2001 bij M&G en klom op tot handelaar in bedrijfsobligaties, gespecialiseerd in hoogrentende obligaties en in euro genoteerd krediet. In april 2007 werd bij aangesteld als fondsmanager van de M&G European Corporate Bond strategie. Sinds 2010 beheert bij tevens een aantal high-yield en high-yield ESG strategieën in Londen en Luxemburg.

Ana Gil

Ana Gil -

Ana Gil trad in 2012 in dienst als beleggingsspecialist voor de vastrentende fondsen van M&G. Voor ze bij M&G kwam, was ze analist bij HSBC Private Bank en vervolgens lid van het verkoopteam voor institutionele beleggers van HSBC Global Asset Management. Ze studeerde Rechten en Finance aan de Pontificia Comillas Universiteit (ICADE) in Madrid en is CFA charterholder. Ana spreekt vloeiend Spaans, Engels en Italiaans.

Ratings

1 Star Rating

Ratings per 30.06.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.