M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

ISIN
LU1665237704

koers (24.02.2021)
12.87

Beurs
0.41

opbrengst
N/A

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar het volgende te bieden:
- een combinatie van vermogensgroei en inkomsten met het oog op een rendement dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over elke periode van vijf jaar; en
- een inkomstenuitkering die elk jaar stijgt in Amerikaanse dollar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in aandelen van infrastructuurbedrijven, beleggingstrusts en vastgoedbeleggingstrusts van om het even welke grootte en overal ter wereld, inclusief in opkomende markten. Het fonds houdt doorgaans aandelen van minder dan 50 bedrijven. De minimumpositie van 80% kan ook gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare obligaties omvatten.

Infrastructuurbedrijven omvatten bedrijven in de volgende sectoren: nutsbedrijven, energie, transport, gezondheidszorg, onderwijs, beveiliging, communicatie en transacties. Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet genereren uit steenkool- of kernenergie worden van het beleggingsuniversum uitgesloten, net zoals sectoren als tabak, alcohol, porno, gokspellen en wapens. Bij de analyse van bedrijven wordt ook rekening gehouden met de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties over mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding.

Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in andere fondsen, contanten en activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: De aandelenselectie van het fonds wordt aangestuurd door een grondige analyse van afzonderlijke infrastructuurbedrijven.

De beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen in bedrijven met een uitstekende kapitaaldiscipline en het potentieel voor dividendgroei op lange termijn. Er worden aandelen met verschillende dividendgroeikatalysatoren geselecteerd om een portefeuille samen te stellen die in uiteenlopende marktomstandigheden stand kan houden. Het fonds zal naar verwachting lagere rendementsschommelingen vertonen en een hogere dividendopbrengst bieden dan de brede aandelenmarkt, die stroken met de kenmerken van infrastructuureffecten. Duurzaamheidsoverwegingen van milieu-, maatschappij- en governance-aard (ESG) zijn volledig geïntegreerd in het beleggingsproces.

Benchmark: MSCI ACWI Net Return Index

De benchmark is een vergelijker waartegen het rendement van het fonds kan worden gemeten. Het is een nettorendementsindex inclusief dividenden na aftrek van bronbelasting. De index is gekozen als de benchmark van het fonds omdat hij de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. De benchmark wordt louter gebruikt om het rendement van het fonds te meten en hij beperkt de portefeuilleopbouw van het fonds niet.Het fonds wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan volledig vrij kiezen welke beleggingen het fonds koopt, houdt en verkoopt.De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de benchmark weergegeven in de valuta van de aandelenklasse.Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Het fonds houdt een laag aantal beleggingen en een daling in de waarde van een belegging kan dus een grotere impact hebben dan als het fonds meer beleggingen hield.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

Converteerbare obligaties gaan gepaard met de risico’s van obligaties en bedrijfsaandelen, en met de specifieke risico’s van deze activaklasse. Hun waarde kan aanzienlijk schommelen afhankelijk van de economische en renteomstandigheden, de kredietwaardigheid van de emittent en het rendement van de onderliggende bedrijfsaandelen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat emittenten van converteerbare obligaties hun betalingsverplichtingen niet nakomen of dat hun kredietrating wordt verlaagd. Converteerbare obligaties kunnen ook moeilijker te verkopen zijn dan de onderliggende bedrijfsaandelen.

Het afdekkingsproces streeft ernaar de effecten van schommelingen in wisselkoersen op het rendement van de afgedekte aandelenklasse te beperken, maar kan deze niet elimineren. Afdekking beperkt ook het vermogen om winst te boeken op gunstige schommelingen in wisselkoersen.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en zal daardoor waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die in obligaties en/of cash beleggen.


De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd. In de tussentijd wordt voor informatie over de prestaties verwezen naar de laatste MFR van het fonds, die te vinden is in de sectie Fondsdocumentatie.

Fondsteam

Alex Araujo - Fondsbeheerder

Alex Araujo kwam in juli 2015 bij het M&G Income-team en werd in april 2016 benoemd tot co-adjunctbeheerder van de M&G Global Dividend strategie. Hij is beheerder van de M&G Global Listed Infrastructure strategie sinds de lancering in oktober 2017,en werd in januari 2019 benoemd tot beheerder van de M&G Global Themes strategie. Alex heeft meer dan 25 jaar ervaring op de financiële markten, dankzij eerdere ervaringen bij UBS en BMO Financial Group. Hij heeft een master in economie van de University of Toronto en is CFA charterholder.

John Weavers - Plaatsvervangend fondsbeheerder

John Weavers kwam John in 2007 bij M&G en werkte als analist bij het Equities Research team voordat hij in januari 2012 de overstap maakte naar het Income team. Hij is beheerder en adjunct-beheerder van diverse vastrentende strategieën. John studeerde politieke wetenschappen, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Daarnaast is hij CFA charterholder.

Ratings

4 Star Rating

Ratings per 30.06.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.