M&G (Lux) Optimal Income Fund

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten op basis van een blootstelling aan optimale inkomstenstromen op de beleggingsmarkten.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Het fonds belegt doorgaans direct in een mix van activa binnen de volgende beleggingsbeperkingen:

• minstens 50% in vastrentende effecten (inclusief obligaties en door activa gedekte effecten);

• tot 20% in bedrijfsaandelen.

Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven van overal ter wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Deze obligaties kunnen in om het even welke valuta zijn uitgedrukt. Het fonds kan beleggen in obligaties van elke kredietkwaliteit, inclusief tot 100% in obligaties van lagere kwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in Chinese obligaties die in renminbi luiden.

Doorgaans wordt minstens 80% van het fonds belegd in activa die luiden in euro of andere valuta's die zijn afgedekt naar de euro.

Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten, andere fondsen en contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds kan beleggen via derivaten en kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: Het fonds is een flexibel wereldwijd obligatiefonds. De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van factoren op macro-economisch, activaklasse-, sector- en individueel effectenniveau.

Beleggingen spreiden over emittenten en sectoren is een essentieel element van de strategie van het fonds, en de beleggingsbeheerder wordt in zijn selectie van afzonderlijke obligaties bijgestaan door een intern team van analisten. Met het oog op een optimale inkomstenstroom uit beleggingen kan de beleggingsbeheerder beleggen in de aandelen van een bedrijf wanneer deze een aantrekkelijkere beleggingskans vormen dan de obligaties van het bedrijf.

Benchmark: Een samengestelde index die bestaat uit:

• Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged

• Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged

• Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

De benchmark is een vergelijker waartegen het rendement van het fonds kan worden gemeten. De samengestelde index is gekozen als de benchmark van het fonds omdat hij de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. De benchmark wordt louter gebruikt om het rendement van het fonds te meten en hij beperkt de portefeuilleopbouw van het fonds niet.

Het fonds wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan volledig vrij kiezen welke beleggingen het fonds koopt, houdt en verkoopt. De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de benchmark weergegeven in de valuta van de aandelenklasse.

Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde van beleggingen en van de inkomsten uit deze beleggingen zal stijgen en dalen. Hierdoor zal de prijs van het fonds, alsook enige door het fonds betaalde inkomsten, zowel stijgen als dalen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terug.

Wanneer de rente stijgt, zal de waarde van het fonds waarschijnlijk dalen.

De waarde van het fonds kan dalen als de emittent van een gehouden vastrentend effect niet in staat is om inkomstenbetalingen te verrichten of zijn schuld af te lossen (wanbetaling).

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om een blootstelling te verwerven aan beleggingen die groter is dan de waarde van het fonds (hefboomeffect). Dit kan leiden tot grotere veranderingen in de prijs van het fonds en kan het risico van verlies vergroten.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om te profiteren van een stijging of daling in de waarde van een actief (bijvoorbeeld bedrijfsobligaties). Als de waarde van het actief echter op een andere manier daalt, kan het fonds verlies lijden.

Veranderingen in wisselkoersen zullen de waarde van uw belegging beïnvloeden.

Afgedekte aandelenklassen streven ernaar de resultaten van een andere aandelenklasse te weerspiegelen. Wij kunnen niet garanderen dat de afdekkingsdoelstelling zal worden verwezenlijkt. De afdekkingsstrategie zal verhinderen dat houders van de afgedekte aandelenklasse profiteren als de valuta van de afgedekte aandelenklasse daalt ten opzichte van het Britse pond.

Wanneer de marktomstandigheden het moeilijk maken om de beleggingen van het fonds tegen een redelijke prijs te verkopen om te voldoen aan verkoopverzoeken van klanten, kunnen wij de handel in de aandelen van het fonds tijdelijk opschorten.

Sommige transacties die het fonds afsluit, zoals het in bewaring geven van contanten, vereisen dat er gebruik wordt gemaakt van andere financiële instellingen (bijvoorbeeld banken). Als een van deze instellingen in gebreke blijft op haar obligaties of als zij insolvent wordt, kan het fonds verlies lijden.

Bijkomende informative

Het fonds staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.


De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd. In de tussentijd wordt voor informatie over de prestaties verwezen naar de laatste MFR van het fonds, die te vinden is in de sectie Fondsdocumentatie.

Fondsteam

Richard Woolnough

Richard Woolnough - Fondsbeheerder

Richard Woolnough beheert Optimal Income, Corporate Bond en Strategic Corporate Bond die van M&G’s flagship strategieën voor vastrentende waarden. Richard werkt sinds 2004 bij M&G en begon zijn loopbaan in 1985 bij Lloyds Merchant Bank. Twee jaar later stapte hij over naar de Italiaanse verzekeraar Assicurazioni Generali, gevolgd door SG Warburg. In 1995 werd bij fondsbeheerder bij Old Mutual. Richard heeft een BSc in economie van de London School of Economics.

Stefan Isaacs

Stefan Isaacs - Plaatsvervangend fondsbeheerder

Stefan Isaacs is adjunct-CIO Public Fixed Income en geeft leiding aan de Wholesale Fixed Income business van M&G. Na zijn afstuderen begon hij in 2001 bij M&G en klom op tot handelaar in bedrijfsobligaties, gespecialiseerd in hoogrentende obligaties en in euro genoteerd krediet. In april 2007 werd bij aangesteld als fondsmanager van de M&G European Corporate Bond strategie. Sinds 2010 beheert bij tevens een aantal high-yield en high-yield ESG strategieën in Londen en Luxemburg.

Carlo Putti

Carlo Putti -

Carlo Putti is een associate beleggingsspecialist die ondersteuning biedt aan de vastrentende retailfondsen van M&G. Hij kwam in 2009 bij M&G en werkte op parttime basis op het M&G-kantoor in Milaan, waar bij het Italiaanse salesteam assisteerde. In 2013 verhuisde Carlo naar Londen waar hij als marketing executive aan de slag ging bij het M&G International Marketing-team voordat hij negen maanden later overstapte naar het M&G Retail Fixed Interest-team. Carlo behaalde zijn diploma in bedrijfseconomie aan de Italiaanse Università Cattolica.

Ratings

4 Star Rating

Ratings per 30.06.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

Meer informatie nodig?



Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.