Professionele beleggers

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

Particuliere beleggers wordt afgeraden gebruik te maken van of zich te baseren op de hier verstrekte informatie.

Wij raden u aan onze 'Algemene voorwaarden' te lezen voor u onze website bezoekt.

Selecteer een optie aan de rechterkant om te bevestigen dat u een professionele belegger bent en wenst door te gaan.

Financiële gedragstheorie

Een ongemakkelijke waarheid onder ogen zien

Beleggers worden wel eens hun eigen ergste vijanden genoemd, en deze uitspraak komt dichter bij de waarheid dan we wellicht beseffen. Dave Fishwick, hoofd Macro and Equities Investment, en fondsbeheerder Eric Lonergan, beiden lid van M&G's team voor Multi-assetfondsen, geven uitleg over Behavioural Finance.

De waarde van beleggingen kan fluctueren, waardoor fondskoersen zowel kunnen stijgen als dalen en u mogelijk het oorspronkelijk door u belegde bedrag niet terugkrijgt.

Een aanzienlijk deel van de marktbewegingen is meer gebaseerd op menselijke emoties dan op de fundamentele kenmerken van een belegging. Behavioural finance houdt zich bezig met deze ongemakkelijke waarheid die een belangrijk aspect vormt van beleggen, en belicht factoren die het gedrag van beleggers beïnvloeden om ze aan te wenden voor het nemen van positieve beleggersbeslissingen.

Het is niet genoeg om te begrijpen hoe we ons als individuele belegger voelen; we moeten begrijpen hoe andere beleggers zich voelen en de factoren identificeren die de markten beïnvloeden. Behavioural finance herkent de emoties die ten grondslag liggen aan beleggersbeslissingen die onder invloed van euforie of paniek worden genomen, en stelt scherpzinnige beleggers in staat te profiteren van dit gedrag.

Kuddegedrag

Veel beleggers baseren de prijs die ze bereid zijn te betalen voor een aandeel op hun perceptie van onmiddellijk gewin en richten zich op nieuws en prognoses op de korte termijn.  Deze factoren leiden echter af van de fundamentals en beletten een belegger om de belegging te zien als een. Langetermijn doelstelling beslissingen zijn gebaseerd op individuele percepties van risico en beloning, die echter op hun beurt vaak worden gedicteerd door bredere sentimenten van angst en hebzucht.

Hierbij dient te worden aangetekend dat een strategie die is gebaseerd op behavioural finance niet hetzelfde is als contrair* beleggen. Behavioural finance heeft niets te maken met tegen de trend ingaan.  Integendeel, het helpt de belegger te bepalen in hoeverre de heersende emotie koersbewegingen heeft veroorzaakt, om deze informatie vervolgens te gebruiken in zijn besluitvormingsproces.

Kansen

Menselijk gedrag kan markten zowel op de korte als op de lange termijn beïnvloeden.  Zo was de schuldencrisis in Dubai in 2009 kort en hevig, terwijl de gevolgen van de internetzeepbel die veel eerder ontstond, nog altijd gevoeld worden.

Een opmerkelijk voorbeeld van behavioural finance speelde zich af in 2011, toen Japan werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. Het was te verwachten dat de Japanse aandelenmarkt** na de ramp zou instorten, maar Europese aandelenmarkten daalden even scherp, hoewel beleggers weinig afwisten van de vermoedelijke impact van zo'n verafgelegen gebeurtenis op bijvoorbeeld Duitse bedrijven. Zulke gebeurtenissen kunnen beleggers kansen bieden.

De moed van uw overtuigingen

De principes achter behavioural finance klinken logisch genoeg, maar hoe kunnen ze worden gebruikt om een beleggingsportefeuille samen te stellen en te beheren?

Een mogelijkheid is om objectief te blijven en wetenschappelijk te onderzoeken hoeveel wordt betaald voor bepaalde beleggingen in een specifiek aandeel. Door het rendement*** van bijvoorbeeld een staatsobligatie te vergelijken met dat van een bedrijfsaandeel, kan een belegger de relatieve aantrekkelijkheid van beide objectief beoordelen. Dat moet echter wel gedisciplineerd gebeuren; een belegger mag niet worden geleid door het sentiment rond een aandeel (misschien koopt iedereen op dat moment staatsobligaties, omdat bedrijfsaandelen te riskant worden geacht). Deze aanpak vereist dat beleggers standvastig genoeg zijn om vast te houden aan hun strategie. Niet iedere belegger voelt zich prettig bij het volgen van op behavioural finance gebaseerde strategieën. Het kan interessant zijn om beslissingen te nemen die dwars tegen 'normaal' beleggersgedrag lijken in te gaan.

Toch kunnen de principes van behavioural finance worden toegepast door iedere belegger die bereid is te accepteren dat veel marktbewegingen eerder worden veroorzaakt door geruchten dan door harde feiten. Ze kunnen een nuttige reality check opleveren, omdat ze beleggers dwingen hun beslissingen onder de loep te nemen.

Behavioural finance heeft echter niet tot doel de menselijke factor te negeren. Integendeel, er wordt juist geprobeerd die te herkennen en de aanzienlijke invloed ervan te erkennen, om hem vervolgens uit het analytische proces weg te laten om succesvolle beleggingsbeslissingen te nemen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren, waardoor fondskoersen zowel kunnen stijgen als dalen en u mogelijk het oorspronkelijk door u belegde bedrag niet terugkrijgt.

* Contrair: het tegenovergestelde doen van wat de meeste beleggers op een bepaald moment doen.
** Aandelen zijn bewijzen van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Beleggers in aandelen hebben een vordering op de activa en de winst (in de vorm van dividend) van een bedrijf, maar pas nadat de schulden zijn afgelost.
*** De jaarlijkse inkomsten die een belegging genereert, gedeeld door de huidige koers en uitgedrukt in een percentage.Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.