Professionele beleggers

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

Particuliere beleggers wordt afgeraden gebruik te maken van of zich te baseren op de hier verstrekte informatie.

Wij raden u aan onze 'Algemene voorwaarden' te lezen voor u onze website bezoekt.

Selecteer een optie aan de rechterkant om te bevestigen dat u een professionele belegger bent en wenst door te gaan.

Zeven gulden beleggingsregels

1

Beleg voor de lange termijn
'Onze favoriete holding period is voor altijd.' Warren Buffet (Amerikaans belegger en filantroop)

Een belegger die voor de lange termijn geld apart zet voor het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst zal zijn of haar doelen waarschijnlijk eerder bereiken dan iemand die speculeert op zoek naar snelle winst.

Hoe langer u belegt, hoe groter het potentiële effect van samengesteld rendement op de oorspronkelijke waarde van uw belegging. Veel beleggers met geld op spaarrekeningen zullen bekend zijn met de term 'compounding'. Hier wordt mee bedoeld dat de rente die aan het oorspronkelijke bedrag wordt toegevoegd op zijn beurt ook weer rente oplevert. Compounding kan in de loop der tijd een groot verschil maken. Hetzelfde kan worden gezegd van beleggingsrendement als de ontvangen inkomsten worden herbelegd.

2De waardering is belangrijk

Welke beleggingsstrategie u ook kiest, het is van belang dat u niet te veel betaalt voor de duurzaamheid van een bedrijfsrendement of de vooruitzichten van toekomstige groei. Naar onze mening is een bottom-up strategie (Hierbij vertrekt men van een analyse van de onderneming en niet van de sector of macro economische omstandigheden) met een gedisciplineerde aanpak waarbij aandelen voor uw portefeuille worden geselecteerd op basis van bedrijfsfundamentals, een uitstekende manier van beleggen. Daarna is het een kwestie van geduldig te wachten op de juiste gelegenheid. Wij denken dat het vaak beter is om uw geld te beleggen in een goed aandeel tegen een redelijke koers dan in een redelijk aandeel tegen een goede koers.

3

Focus op het reële rendementspercentage

Inflatie, belasting en kosten (zoals transactie-, overstap- en lopende kosten) zijn drie factoren die het reële rendementspercentage van uw belegging kunnen beïnvloeden. Er zijn mogelijkheden om kosten te reduceren, waaronder tegen inflatie beschermde instrumenten zoals geïndexeerde obligaties (rentegevende leningen waarvan zowel de waarde van de lening als de rentebetalingen zijn gerelateerd aan een specifieke prijsindex, vaak de UK Retail Prices Index) of commerciële vastgoed waarbij de huurprijs veelal kan worden verhoogd met het inflatiepercentage.

4

Spreid uw risico

Een beleggingsportefeuille met een lage correlatie kan helpen de risico's te spreiden die zijn verbonden aan beleggen in afzonderlijke activa en markten, alsook minder zichtbare gevaren zoals inflatierisico, de kans dat de waarde van activa negatief wordt beïnvloed door een stijging van de inflatie. Aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten reageren verschillend op wisselende omstandigheden, en opteren voor meerdere beleggingscategorieën kan ervoor zorgen dat uw beleggingen niet allemaal tegelijk in waarde stijgen of dalen.

Geografische spreiding en langetermijnbeleggingen zijn andere manieren om de risico's te spreiden. Ook beleggen in middelen als OEIC's kan veel problemen voorkomen die samenhangen met het beheer van een brede portefeuille. Beleggers moeten zich vooral richten op een risiconiveau waarbij ze zich prettig voelen en dat past bij hun beleggingsdoelstellingen.

5

Ga niet met de stroom mee
'Het beste moment om te kopen is als pessismisme hoogtij viert en het beste moment om te verkopen als optimisme de overhand krijgt.' Sir John Templeton (belegger en mutual funds pionier, 1912-2008)

Zoals we in 2008, na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, goed hebben kunnen zien kan een onverwachte of negatieve nieuwsstroom grote gevolgen hebben voor beursprestaties. 
Er zijn tijden geweest waarin zeer winstgevende, defensieve bedrijven die onder allerlei marktomstandigheden in staat waren om waarde te creëren, door hetzelfde negatieve sentiment werden getroffen dat de koers van meer conjunctuurgevoelige en slechtere aandelen deed dalen.

6

Beleg in wat u begrijpt
'Beleggen in kennis levert de meeste rente op.' Benjamin Franklin (een van de Founding Fathers van de Verenigde Staten van Amerika, 1706-1790).

Een één goed opgebouwde portefeuille kan beleggers een gezond rendement opleveren, maar het omgekeerde is ook waar. Er wordt gemakkelijk voortdurend verlies geleden als geld wordt gestoken in een aandeel dat zich anders gedraagt dan verwacht. Beleggers dienen steeds tijd te steken in het voldoende begrijpen van potentiële beleggingen.

7Wees niet te snel tevreden
'De vier gevaarlijkste woorden bij beleggen zijn “Deze keer is anders.”' Sir John Templeton.

De waarde van beleggingen kan fluctueren, waardoor fondskoersen zowel kunnen stijgen als dalen en u mogelijk het oorspronkelijk door u belegde bedrag niet terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bedenk dat uw belegging in waarde kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. De hier verwoorde visie dient niet te worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose. Wij zijn niet in staat om financieel advies te geven. Wendt u bij twijfel over een belegging tot een erkend financieel deskundige of uw bank.Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.